Henriksdals byförening rf

Henriksdals byförening är byns allroundförening med mångsidig verksamhet. Förutom Bystugan äger byföreningen också byns idrottsarena som består av sportplan och en asfalterad tennisbana.

Byföreningen ger ut ett eget informationsblad – Henriksdalsbladet – som delas ut till alla hushåll. Bladet har funnits i över 30 år.

Glatt talkogäng !

Styrelse

Styrelsens sammansättning 2023

  • Anders Teir, ordförande
  • Erik Tasanko, viceordförande
  • Anders Wahlberg, sekreterare
  • Päivi Ivars, kassör
  • Fredrik Andtfolk
  • Kaj Kärr
  • Simone Ekholm
  • Ulf Grindgärds

Suppleanter:

  • Anja Bobäck-Stenlund och Lena Granqvist


Ungdomsutskottet: Camilla Ivars, Fredrik Andtfolk, Tom Ivars, Tobias Dahlgren, Sebastian Berglund, Ida Dahlgren, Otto Sandberg och Hanna Kärr.

Programutskottet: Åsa Teir, Minna Andtfolk och Margie Kärr.

Byggnadsutskottet: Benny Dahlgren, Erik Tasanko och Fredrik Andtfolk.

Bokutskottet: Anders Teir och Ulf Grindgärds. (För fortsättning av Henriksdalsboken.)