Byns skola blir Bystuga

Bystugan byggdes i början 1900-talet av byns bönder för att man skulle få ett skolhus i byn. Man valde Sandplatsen till byggplats på skifteslagets mark. De flyttade dit en stuga som hade byggts av Emil Granqvists far i Storängen vid Härkmeriån mellan Åliden och Back. Bystugans allra första fas bestod således av en liten timrad byggnad.

I och med att skolhuset byggdes till år 1949 började man använda Bystugan som namn på fastigheten. I oktober 1952 invigdes nuvarande festsals första del. Skolverksamheten upphörde i byn 1973 på grund av för många elever. El- värme installerades på 70-talet.

Bystugan har alltså från allra första början varit i byns ägo. Idag ägs den av Henriksdals byförening r.f.

Den stora renoveringen 1989

I januari 1989 påbörjades en fullständig grundrenovering av Bystugan. Isolering, vatten in och ut, moderna bekvämligheter o.s.v. Renoveringsarbetet utfördes till största delen på talko. Medel erhölls från Undervisningsministeriet. Den nyrenoverade Bystugen återinvigdes 2 juli 1989 av försvarsminister Ole Norrback.

Bystugan för liten

1991 aktualiserades en utbyggnad av Bystugan. Nu planerades storkök, rum för uthyrning, rum för mottagningar m.m. November 1991 inleddes arbetet och den förstorade Bystugan stod klar i februari 1992. Svenska kulturfonden bidrog med en ansenlig summa pengar för utvidgningen.

Dags att förstora Bystugan igen 2004

År 2004 förstorades Bystugan ytterligare en gång, nu mot söder. Salen var för liten för våra evenemang. Finansiering har erhölls via ett landsbygds-utvecklingsprogram som hette ALMA och pengarna kom från EU, stat och kommun. 25 % av byggbudgeten tas ur egna medel.

Tiden efter 2004

Bystugans renoveringar och underhåll har fortsatt under åren med bland annat fönsterbyten, nya el-batterier samt montering av luftvärmepumpar.

Serveringsrummet har målats och ny matta satts in. Köket, farstun samt nya armaturer på vinden blev klart under 2019.

Serveringsrummet renoveras. Det är talko som gäller!